มจร กาญจนบุรี

มจร กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จัดสอบวันแรก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา…

ประชุมวิจัยโครงการเสริมสร้างสุขลักษณะ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา…