หมวดหมู่ กิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบ ๙๑ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๘) และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ วันพุธ…

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เ…