ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์
บ้านห้วยสะพาน 368 หมู่ 12 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์ 034510460 มือถือ 093-1080666
เว็บไซต์ : kri.mcu.ac.th
อีเมล์ : mcu_kan@hotmail.com