หมวดหมู่ กิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบ ๙๐ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๘) และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

••เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ …