ประชุมตรวจงานสิ่งก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. และ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ได้ประชุมตรวจงานสิ่งก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ณ บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี