ประชุมแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ ๑๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ประชุมแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ในช่วงแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ ๑๓ โดยท่านวิทยากร พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร. และ พระมหาสาธิต สาธิตโต, ดร. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี