เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
____________________________________
#พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙,ดร.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในพิธีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
… ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เจ้าคุณปัญญารวมใจ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน