ทำหนังสือสัญญาการมอบถวายที่ดินให้กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณกาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี กรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้เป็นพยานลงนามทำหนังสือสัญญาการมอบถวาย ที่ดินจำนวน ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ให้กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จากผู้มอบคือ นางยุพา จิตธรรมพงศ์ และนางพราวพิมล ณัฐอภิพิมพ์ เพื่อให้ทางห้องเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางห้องเรียน และเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา.