โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะแบ่งเป็น ๒ สาย  สาย ๑ ปฏิบัติธรรม ณ.วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี และสาย ๒ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙,รป.ด.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง(วัดใต้) เป็นประธานสงฆ์เปิดและให้โอวาทธรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙,รป.ด.) ผู้อำนวการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง(วัดใต้) ร่วม ทำพิธีเปิด ณ ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วิทยาสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ทางวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙,รป.ด.) ผู้อำนวการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง(วัดใต้) ร่วม ทำพิธีเปิด ณ ที่ วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี ทางวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

       

ประมวลภาพโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วิทยาสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  บ้านห้วยสะพาน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 

ประมวลภาพโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ที่ วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี ทางวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕