วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ส.๒๕๖๕ ได้จัดปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนิสิต ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะแบ่งเป็น ๒ สาย  สาย ๑ ปฏิบัติธรรม ณ.วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี และสาย ๒ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี