พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส)

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
___________________________
         #พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้)  เป็นประธานสงฆ์มอบใบประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี