๙๒ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ น้อมรำลึกชาตกาล พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ, ป.ธ.๘)

     

                     วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๕ น้อมรำลึก ๙๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และอดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ และศิษยานุศิษย์ จัดพิธียกช่อฟ้าและฉลองศาลาจตุรมุขหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ, ป.ธ.๘) และทอดผ้าป่าสมทบพัฒนาการศึกษา บูชาสืบสานปณิธานพระคุณหลวงพ่่อไพบูลย์ โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนั้น ยังมีประชาชนแขกผู้มีเกียรติร่วมบุญจำนวนมาก

ประมวลภาพ

“๙๒ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ น้อมรำลึกชาตกาล พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ, ป.ธ.๘)”