กิจกรรมนิสิตเพื่อสังคม “คณาจารย์และนิสิตร่วมช่วยเตรียมความพร้อมงานวิทยาลัย”

     วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย และ พระมหาแวนสัน  พุทฺธสีโล  อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ นำคณะพระนิสิตและพระอาจารย์ในพื้นที่อำเภอพนมทวนลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่โดยรอบวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดงาน เททองหล่อรูปเหมือน “พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์” อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือน “พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์” หล่อด้วยทองเหลืองและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “มณฑปจตุรมุข” เพื่อประดิษฐ์สถานไว้ ณ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ประกอบพิธีเททองในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สามารถร่วมบุญเทหล่อรูปเหมือน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพบูลย์” และ “มณฑปจตุรมุข”

ตามกำลังศรัทธา หรือแจ้งความประสงค์ เงินร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่

พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี,เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม,รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี 081-857-7478

หรือ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาลัย 086-661-1938 เปิดร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันที่วันนี้เป็นต้นไป