“หลวงพ่อพระราชวิสุทธิเมธี” ได้มาเยี่ยมเยียนห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
              วันนี้วันดี หลวงพ่อพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนฯ ได้มาเยี่ยมเยียนห้องเรียน ได้ให้พรแก่เจ้าหน้าที่ ซึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป