มจร.กาญจนบุรี ได้จัดโครงการเขียนเว็บไซต์และอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่และนิสิต

วันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการเขียนเว็บไซต์และอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับเจ้าหน้าที่และนิสิต โดยคุณนพดล เพ็ญประชุม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์มาให้ความรู้อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ห้องเรียนของเราให้มีคุณภาพ สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่และนิสิต

โดยมีคำกล่าวสั่นๆว่า

“การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด อยู่ที่เราทุกคนต้องการศึกษาหาความรู้มากน้อยเพียงใด การขวนขวายหาความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ได้กับตัวเราเอง”