มจร.ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บูชาพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) ผู้ก่อตั้งห้องเรียนฯ

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เนื่องในวันที่ ๖ ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัด
กาญจนบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการขยายห้องเรียนฯ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานในการดำเนินการจัดงาน “บูชาพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง