โครงการ “ปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จัดกิจกรรมโครงการ “ปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีพระเทพปริยัติโสภณ รักษาการผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วย พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์  ได้จัดต้อนรับนิสิตใหม่ ให้กำลังใจ ให้แนวทางในการศึกษาแก่พระนิสิต

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย