กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้การอนุเคราะห์ขนย้ายหนังสือ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้การอนุเคราะห์ขนย้ายหนังสือจากวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มายังวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี