บริษัทเจเจออโต้คาร์ 2 กระทุ่มแบน จำกัด โดยคุณธนพล สูงสระ และครอบครัว มอบน้ำดื่ม 600 cc. จำนวน 100 โหล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  บริษัทเจเจออโต้คาร์ 2 กระทุ่มแบน จำกัด โดยคุณธนพล สูงสระ และครอบครัว ส่งตัวแทนมามอบน้ำดื่ม 600 cc. จำนวน 100 โหล ให้กับวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี