โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

    ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕